LITTERATUR

Her har jeg samlet den væsentligste litteratur på dansk om dukketeater/ En (anden)slags teater – såvidt som jeg kender den.
Nogle enkelte bøger på norsk, svensk, engelsk og tysk er medtaget.


HISTORIE
Svend Smith: Mester Jakel, Nyt nordisk forlag 1945.

Den eneste egentlig videnskabelige bog om det historiske danske Mester Jakelteater. Den er siden fulgt op af

Anders Enevig: Gøglere spiller Mester Jakel, København 1971
Anders Enevig: Pjerrot spiller Mester Jakel, København 1970

Begge bøger samler oplysninger og tekster fra det tidlige danske professionelle dukketeater.

Politikens forlag. Vi spiller dukketeater, København 1969.

En rigtig god håndbog med mange rimelig solide oplysninger om mange former for dukketeater og mange praktiske anvisninger.

Vibeke Gaardmand (udg.) Børneteater, antologi, København 1974:
heri:

– Ray Nusselein (1944-1999): Dukketeater er en hånd i en gammel strømpe.
Ray Nusselein er der desværre ikke skrevet så meget om, og hvad han selv har skrevet er spredte artikler i aviser eller som i dette tilfælde, i antologier.
Hans indflydelse på det danske børneteaters og dukketeaters avantgarde kan næppe overvurderes. I sine sidste leveår var han professor ved Hochschule für Schauspielkunst “Ernst Busch” i Berlin. Her fandt han ligesindede, som ønskede at nye generationer af professionelle dukkespillere skulle have mulighed for at lære ham og hans arbejdsmetoder og principper at kende.
Ved sit 25-års teaterjubilæum i 1998 udgav han selv en lille bog i blot 150 eksemplarer, med biografiske oplysninger om ham og hans produktioner.

Ole Bruun-Rasmussen: Teaterdukker og dukkescener
– ” – : Levende teater med dukker, Drama 1981-82
– ” – : Indføring i dukkespil, Forlaget Emil, 1999

Praktiske bøger med en mængde gode anvisninger, koncentreret om stangdukken og den særlige OB-R æstetik, men også anvendelige på andre dukkearter. Den sidstnævnte bog indeholder også selvbiografiske oplysninger. OB-R er nok den i Danmark som har holdt flest kurser i dukkefremstilling og dukkespil, dels for professionelle, dels for amatører, pædagoger og lærere (gennem Dansk Amatørteater Samvirke) 

Vibeke Helgesen: Dukketeatrets historie, forlaget drama 1973.

Kortfattet og solid oversigt på dansk.

 Museet Falsters Minder: Dukketeatre i Danmark, 1980.

En kortfattet og præcis oversigt over papirdukketeatrets historie i Danmark.

Sverker R. Ek – Lennart Forslund: Marionetten som avantgardist, Kring Marionetteatern i Stockholm, Umeå 1984.

Om Michael Meschke og hans arbejde, en væsentlig person i europæisk og nordisk dukketeater fra slutningen af 50-erne og fremover.

Ida Hamre: Marionet og menneske,  Drama 1997.

Bred samling af materiale og gennemgang af mange aspekter af dukketeatrets /animationsteatrets fænomenologi, historie og teori. Bygger på phd-afhandlingen: Animationsteater som kunstart og som led i æstetisk udvikling og opdragelse, Danmarks Lærerhøjskole København 1992

Anne Helgesen: Figurteatrets historie, europeisk teaterhistorie fra en annen kant, Tell forlag, 1999.

Fyldig gennemgang, også af dukketeatrets/figurteatrets sammenhæng med det modernistiske teater i begyndelsen af det 20. århundrede, norsk.

Sven-Erik Olsen: Dukketeatret i Danmark, eget forlag, København 1993.

En lovsang til papirdukketeatret i dets traditionelle form og mange konkrete oplysninger.

 

TEORI

Gyula Molnar: “Objektteater”, 2013. Oversat fra tysk af Jette Lund, for Scenekunstens Udviklingscenter.

En grundbog i den teatergenre som kaldes objektteater, for dukketeaterkunst og for performancekunst, skrevet af en af genrens kendteste kunstnere og  “medopfindere”. En anderledes teaterbog med øvelser, tanker og associationer skrevet med indsigt og stor erfaring.

Enno Podehl: “Puppentheater im Kopf”, i “Deine Stadt, Kunst, Kultur und Leben in Braunschweig”, 7/1885, p. 20-26.
På dansk: Dukketeater i hovedet. Rampelyset nr. 181, 1988.

En udøvende kunstner fortæller om sin opfattelse af sin kunst.

Henryk Jurkowski: Aspects of Puppet Theatre, A collection of Essays, London 1988.

Dukketeatret sat ind i en videnskabelig semiotisk kontekst.

Michael Meschke: En estetik for dockteatern, Stockholm 1989.

En personlig beretning som opsummerer Meschkes opfattelse af dukketeatret og de diskussioner, som er ført i hans samtid.

Manfred Wegner (Hg): Die Spiele der Puppe, Köln 1989.
Heri især teserne fra Konstanza Kavrakova-Lorenz: Das Puppen-spiel als synergetische Kunstform. Erkundungen über die Dialektik von Bildgestalt und Darstellungskunst im Kommunikativen Gestaltungsprocess des Puppenspielers. Dissertation, dr.phil. Humboldt-Universität Berlin 1986.

Selve afhandlingen findes kun i dårlig fotokopi på universiteterne i Aarhus og København. Men teserne kan altså læses på tysk i Wegners antologi.
En oversættelse af et sammendrag, udført i samarbejde med forfatteren, som døde i 2005, kan findes på denne hjemmeside, under “artikler”.

Werner Knoedgen: Das unmögliche Theater, Stuttgart 1990.

Knoedgen har undervist i dukkespil ved kunsthøjskolen i Stuttgart og samler her sin opfattelse af dukketeatrets (Figurteatrets) teori og æstetik, herunder erfaringer fra sin undervisning. Tysk.

Steve Tillis: Toward an Aesthetics of the Puppet, Puppetry as a Theatrical Art, New York, London 1992.

Rigtig god gennemgang af dukkens æstetik, historisk og i samtidigt teater; “defining, explaining and describing the puppet”. Engelsk.

Jette Lund: Den fiktive virkelighed og den virkelige fiktion. Elementer til dukketeatrets teori, speciale ved Københavns Universitet 1995.

Kan downloades fra hjemmesiden under “artikler”. Virkemåde, virkemidler, konceptioner. Bygger på Konstanza Kavrakova-Lorenz’ teorier, jf. ovenfor og inddrager desuden dels D.W.Winnicott’s teorier om “det potentielle rum” og overgangsobjektet, dels Niels Engelsteds teorier inden for “antropologisk psykologi”.

Ida Hamre: Marionet og menneske, Drama 1997.

Bred samling af materiale og gennemgang af mange aspekter af dukketeatrets/animationsteatrets fænomenologi, historie og teori. Bygger på phd-afhandlingen: Animationsteater som kunstart og som led i æstetisk udvikling og opdragelse, Danmarks Lærerhøjskole København 1992

 

UDDANNELSE

Antologi: At the Intersection Between Art and Research, Practice based Research in the Performing Arts, udg. Carsten Friberg & Rose Parekh-Gaihede, with Bruce Barton: NSU press 2010. Distributed by Århus University Press, www.unipress.dk.

Heri bl.a. artikel Jette Lund: Another Kind of Theatre, Contemporary performing arts between the exhibition and the stage – and the question of education.

Sammenfattende artikel om sammenhængen mellem performance-kunst og dukkespilkunst, med fokus på uddannelse af scenekunstnere til samtidens og fremtidens scenekunst.