FORMÅL

Min hensigt med denne hjemmeside er primært at stille det materiale, jeg har fundet, samlet og skabt igennem mere end 20 år, til rådighed for mennesker, som er interesserede i den  scenekunstform, som man kan kalde dukketeater, figur-teater, objektteater eller animationsteater – og/eller performance art.

På siden ARTIKLER mv har jeg samlet det, jeg i årenes løb har skrevet om temaet.
På siden LITTERATUR kan man få inspiration til videre læsning, og fra underpunktet LINKS her til højre vises der videre til andre hjemmesider som måske kunne have din interesse.

Jeg vil også gerne udveksle erfaringer og synspunkter og besvare spørgsmål, så skriv endelig, det skulle glæde mig, om der viste sig mulighed for en egentlig debatside 🙂
Adressen findes under KONTAKT.

PRÆSENTATION:
Mit navn er Jette Lund, jeg er født d. 5. september 1937, og har arbejdet i mange år som arkitekt med planlægning og styring af byggesager.
I 1986 påbegyndte jeg en teatervidenskabelig uddannelse på Københavns Universitet. Årsagen hertil var, at jeg i 1981 kom til at arbejde med amatørteatergruppen “Det røde Bånd”, og derved – som så mange andre er blevet det – blev fanget og fascineret af dukkerne og deres verden, og ville vide mere om den.
Jeg afsluttede min nye uddannelse i 1995 med specialet:”Den fiktive virkelighed og den virkelige fiktion, elementer til dukketeatrets teori” (- det finder du til download under “Artikler”).
Siden har jeg arbejdet som dramaturg, instruktør og underviser inden for dette felt.

I december 2011 modtog jeg et “uopfordret arbejdslegat” fra Statens Kunstfonds film- og scenekunstudvalg, som “særlig anerkendelse af betydningsfuldt kunstnerisk arbejde”.