ARTIKLER MV.

INTRODUKTION
Her finder du forskellige tekster, foredrag og artikler om dukketeater – En (anden)slags teater  – performancekunst – animation mv. som jeg har skrevet i forskellige sammenhænge.
I hver kategori står de nyeste tekster øverst.
Du er velkommen til at downloade og bruge teksterne, hvis du bare husker kildehenvisningen.HISTORIE

Magdeburg 2000, Puppet theatre in Denmark

Jette Lund: Dukketeatergruppen “Det røde Bånd”. Kort notat om gruppens historie ved afslutningen i 1999.

Jette Lund: “Hververne eller de tre fejge Elskere ved det natlige Stævnemøde” – pigen med de tre friere og hendes fortid. En undersøgelse af et scenario fra O.Chr. Hingsbergs samling af Tivoli-pantomimer fra Københavns Bymuseum, KU 1993

Jette Lund: Dukketeatret i dansk børneteater 1969-1989, metodeopgave KU 1992


TEORI

“Dukketeater, en anden slags teater, artikel i Teater1 153, 2011.

“Journey to Abadyl” The director and the new media, Jette Lund, PRAMnet.org, Stockholm, February 2009

Constructing Presence – aspects of dramaturgy in performance art and experimental theater Jette Lund, warehouse9.dk: “The Meaning of Presence”, Copenhagen 2008

Dramaturgy and Modern Stage Art,Considerations to an artistic form-experiment “Floating Characters”, Bergen 2007

The performer and the New Media Object (dramaturgical considerations and consequences regarding new media practice) Sensuous Knowledge, november 2006

“Design for breakdown – tools and methods for responsive Stage Design”, paper til Conference of the International Federation for Theatre Research i Amsterdam, 11.-15. maj 2005. Katrine Nilsen (Stage Designer), Jette Lund (M.A.), Jorgen Callesen (M.A.)

Jette Lund: Tingenes teater – en anden måde at betragte performancekunsten på. Foredrag i “Kanonhallen” 18. januar 2004

Kongekrone og kaffekop – ting på scenen.
“Tingenes teater” . Animation som et sammenførende element for objekt – figur og dukketeater.Professor, dr. phil. Konstanza Kawrakowa-Lorenz,
“Das andere Theater” nr. 52, 2003. oversættelse oktober 2003, Jette Lund.

Magdeburg 2000, Über Puppenspiel und Computerspiele

Jette Lund: Den fiktive virkelighed og den virkelige fiktion – elementer til dukketeatrets teori. Speciale fra Københavns Universitet godkendt 1995

Jette Lund: Sammenfatning af specialet “Den fiktive virkelighed og den virkelige fiktion – elementer til dukketeatrets teori, KU 1995

Jette Lund, oversættelse: Sammenfatning af teser fra professor, dr.phil. Konstanza Kavrakova-Lorenz: DUKKESPIL SOM SYNERGETISK KUNSTFORM, Teser over samspil og vekselvirkning mellem billedkunst og skuespilkunst i dukkespillets kommunikative skabelses­proces, Humboldt universitetet, Berlin 1986.
– oversætterens forord
– kort version

Jette Lund: Oversættelse af citater af Konstanza Kavrakova-Lorenz, indeholdt i specialet: Den fiktive virkelighed og den virkelige fiktion – elementer til dukketeatrets teori, KU 1995
Citaterne er taget fra: Konstanza Kavrakova-Lorenz: Das Puppenspiel als synergetische Kunstform. Erkundungen über die Dialektik von Bildgestalt und Darstellungskunst im Kommunika-tiven Gestaltungsprocess des Puppenspielers. Dissertation, dr.phil. Humboldt-Universität Berlin 1986.


UDDANNELSE

Artikel i “peripeti” nr. 23, særnummer om uddannelse: “Overvejelser over terminologier og definitioner”.

Grunduddannelse i performancekunst – hvorfor bør der være en grunduddannelse i performancekunst.
Artikel i “Det postomdelte”, fagblad for Foreningen af Danske Sceneinstruktører nr. 63, juni 2013. Af Anette Asp Christensen, Christine Fentz og Jette Lund.
  Heri: Et forsøg på en sammenligning mellem uddannelserne til skuespiller og uddannelsen til performancekunstner.

Kompendium fra teoriundervisningen ved den nu nedlagte “Dukkemagergrunduddannelse” i Hanstholm, opdateret/revideret juli 2011.

Symposium on a New Education in Performing Arts in Denmark, Entrescenen, Århus, 7. november 2010:
Lecture: Educations i Correlation and Response – Illustrations

Another Kind of Theatre, Contemporary Performing Arts Between the Exhibition and the Stage – and the Question of Education.
artikel i antologien:
Carsten Friberg & Rose Parekh-Gaihede, with Bruce Barton: At the Intersection Between Art and Research, Practice based Research in the Performing Arts,NSU press 2010. Distributed by Århus University Press, www.unipress.dk.

Practice-Based Research in Performing Arts The NSU Winter Seminar, February 22nd – 25th 2007: “Practical experiences with education for the modern, genre-crossing performance art/ installation art”

Jette Lund: “En anden slags teater”, rapport om et forsøg. Odsherred Teaterskoles laboratorieprojekt 2005-06
2. del, foreløbig udgave

Jette Lund, udkast 2006:
UDDANNELSE TIL “EN ANDEN SLAGS TEATER”
– Om en ny uddannelse for teatret

Jette Lund: Undervisningen ved “School of Stage Arts, en beskrivelse (1999)
(for SOSA, ikke udgivet)

Rapport om uddannelsen af den 1. årgang på Dukkemagergrunduddannelsen ved Erhvervsforskolen i Hanstholm, efteråret 1996 til foråret 1998.
Uddannelsen fandt sted fra 1996 til 2000

Herunder nogle udkast, skrevet i årene 2005-06:
– Indlæg ved frokostmøde BTS-festival 2005
– Uddannelse 2005, SUC

 


 

ANMELDELSER

Om Får 302’s forestilling “Det Osynliga”, forfatter Jacob Hirdwall, instruktion Richard Turpin, skuespiller Jonas Kruse, sept. 2008

Om Det kongelige Teaters “skandaleramte” opførelse af Klaus Manns “Mefisto”, instruktør Anders Paulin, hovedrolle Anders Mossling. Turbinehallerne Sept. 2004


H. C. ANDERSEN


 

ANDRE EMNER

Journey to Abadyl, projekt 2009, pramnet.org
red. Jette Lund

Kanoner eller hyldebøsser ?
Om kanonudvalget for scenekunst (udkast 2005)

MANIFEST FOR EN ANDEN SLAGS TEATER, 2004.

About FrancoB: My body is a canvas – 2001.